נר זכרון לאהרון גור

נר זכרון לחבר יקר ושותף לחזון.

אהרון מרדכי גור, חבר ילדות ושותף לחזון של שיפור המציאות הכלכלית של המשפחות בישראל.
אהרון למד איתי בתיכון ונפגשנו שוב לאחר שנים בלימודים הכלכליים, שם גילינו את החזון המשותף שהתרקם אצל כל אחד בנפרד.

מאז חלקנו מידע, התייעצנו ויעצנו זה לזה במטרה לשפר ולהשתפר ולעזור לכמה שיותר משפחות.
לאחר מאבק קצר ואגרסיבי בחיידק אלים, אהרון, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, נפטר בכ' בתשרי תשפ"ב (26.09.21), באושפיזין של אהרון הכהן.

הותיר אחריו אשה ושלושה ילדים.

יהי זכרו ברוך ותהיה עבודתי ושליחותי לעילוי נשמתו